Copyright (auteursrecht)

Op alle teksten, afbeeldingen/foto’s die worden/zijn getoond op de websites als ook de vormgeving/opmaak en kleurcombinatie van de websites en alle andere uitingen van Weids Wonen & Slapen is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle teksten, afbeeldingen/foto’s die worden/zijn getoond op de websites als ook de vormgeving/opmaak en kleurcombinatie van de websites van Weids Wonen & Slapen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn (digitaal, als foto, via internet of elke andere manier).

Niks mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weids Wonen & Slapen.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie in welke vorm dan ook resulteren in een civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet biedt.